Sant Quirze de Colera

Terme: Rabós (Alt Empordà)
 

Localització/accés: Camí força transitable pel mig del Paratge Natural de l’Albera. Adossada al monestir de Sant Quirze de Colera.

 

Característiques d’interès del monument primitiu: Capçalera formada per un absis central semicircular i dues petites absidioles rectangulars (en peu només resta una absidiola), encara existeix la primera crugia del temple primitiu. 

 

Època: S. IX-X 

 

Estil: Transició al Rrmànic-romànic

 

Estat de conservació: Ruïna total. 

 

Accions que caldria dur a terme: L’ església és irrecuperable. El monestir ha estat restaurat fa poc i els voltants estan en perfectes condicions.

 

Es conserva ben poca cosa de l’esglesiola esmentada per Deulofeu. Part de la capçalera i una petita “cambra” amb volta de canó que sembla que seria un absis lateral. L’absis principal era de planta semicircular però d’aquest només es conserven els fonaments. També es pot distingir un petit fragment de deambulatori al costat de l’absidiola sud. Tots aquests elements presenten parts construïdes en opus spicatum.

Pel que fa al temple més modern, és de planta basilical amb tres naus, la principal coberta amb volta de canó i les laterals amb volta de quart de cercle i separades entre elles per arcs de mig punt. Un transsepte i una capçalera triabsidial decorada amb arcs llombards acaben de completar la planta. Per dins, l’absis principal està decorat amb cinc arcs amb capitells sense esculpir i trobem restes de pintures murals molt deteriorades. 

      Un petit homenatge al gran Deulofeu