Bibliografia i webgrafia

Bibliografia

 

 • Attardi, Oreste; Mateos Santos M.; Guillem Marca (2011) Modelo Batiscafo de Interacción preventiva para Productos Patrimoniales; (en línia) Miradas desde la copa; e-Revista de Comunicación y Patrimonio Cultural; nº3, Vic: Grupo de Investigación en Comunicación y Patrimonio. Universitat de Vic; pàg. 17-20 Disponible a: www.comunicacionpatrimonio.net [01/05/2012]

 • Avendaño, T.C. (2012) ¡Escanéame por favor! El País semanal; nº 1847;

 • Badia i Homs, Joan (1974, 1975, 1977)  Aportació a l’estudi del pre-romànic empordanès;  Revista de Girona, num: 66,72 i 78; Diputació de Girona

 • Badia i Homs, Joan (1981)  L’arquitectura medieval de l’Empordà Vol II A i B L’Empordà; Girona; Diputació de Girona;

 • Bango Torviso, I. G. (1989) Alta edad media. De la tradición hispanogoda al románico, Madrid; Sílex

 • Barral i Altet, X. (1999) L’arquitectura religiosa d’època preromànica i románica “Art de Catalunya. Arquitectura religiosa antiga i medieval”, Barcelona; Ed. L’Isard

 • Beck, L i T. Cable (1998) Interpretation for the 21st. Century- fifteen guiding Principle for Interpretating Nature and Culture. Champagne, IL.;  Sagamore Publishing

 • Coca, Xavier (2008) El sector públic i les seves institucions; “Institucions, empreses i entitats culturals. Els agents culturals”; Material didàctic de la UOC

 • Countryside Comission (1979b) Interpretive Planning. Advisory series nº9 citat a Morales Miranda, J. (2001) Guía práctica para la Interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante; Sevilla; Junta de Andalucía: Consejería de Cultura/ Tragsa

 • Custoja i Ripoll, Àngels; Narcís Blavi; Sebastà Delclòs (2002) 30 edificis religiosos romànics de l’Albera; Figueres; Albera Viva i Amics del Cap de Creus i l’Albera.

 • Deulofeu, A. (1961) L’Empordà, bressol de l’art romànic, Barcelona; Casa del llibre

 

 • Donaire, J.A. (2008)  Turisme Cultural. Entre l’experiència i el ritual, Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la;

 • Duliart, Marcel (1972) El arte románico en España; Barcelona; Editorial Juventud, S.A.

 • Durliat, Marcel (1973) El Rosselló Romànic; Barcdelona; Publicacions de l’Abadia de Montserrat

 • Espinosa, Antonio; Diana Guijarro (2005) La accesibilidad al patrimonio cultural; al “Curso Básico de Accesibilidad al Medio Físico” Alacant; Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana i el real Patronat sobre Discapacitat; abril de 2005; disponible a http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/docs/pdf/accesopatri.pdf

 • Folch i Guillèn, Ramon; (1988) Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans; Barcelona; Editorial Barcino

 • Fullana, Pere; Ayuso, Sílvia (2002) Turisme sostenible; Barcelona; Dep. de Mediambient de la Generalitat de Catalunya/Rubes Editorial, S.L.;

 • Lickorish, L; Jenkins, C. (2000) Una introducción al turismo; Madrid; Editorial Síntesis

 • Mateos, Santos m.; Guillem Marca; Oreste Attardi (2011) Sensibilizando el visitante: La Difusión Preventiva(en línia) Miradas desde la copa; e-Revista de Comunicación y Patrimonio Cultural; nº3, Vic: Grupo de Investigación en Comunicación y Patrimonio. Universitat de Vic; pàg. 8 Disponible a: www.comunicacionpatrimonio.net [01/05/2012]

 • Mateos, Santos M. (2011) Visitantes & Patrimonio Cultural. Tanto monta, monta tanto…; (en línia)  Miradas desde la copa; e-Revista de Comunicación y Patrimonio Cultural; nº3, Vic: Grupo de Investigación en Comunicación y Patrimonio. Universitat de Vic; pàg. 3 Disponible a: www.comunicacionpatrimonio.net [01/05/2012]

 • Mestres i Vila (2008) Reflexió final a “Institucions empreses i entitats culturals” Material didàctic de la UOC;

 • Milio Balanzá, Isabel (2004) Diseño y comercialización de productos turísticos locales y regionales,  Madrid, Thomson/Parainfo,

 • Morales Miranda, J. (2001) Guía práctica para la Interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante; Sevilla; Junta de Andalucía: Consejería de Cultura/ Tragsa; pàg. 226

 • Morales Miranda, J. (1999 i 2001) Los objetivos específicos de la interpretación. Boletín de Interpretación; Asociación Española de Interpretación

 • Moscardo, Gianna (1999), Making visitors mindful: Principles for creating sustainable visitor experiences through effective communication, Champaign; Illinois:  Sagamore Publishing

 • Pardo Rodriguez, Jordi (2008) Les noves formes del patrimoni cultural “Turisme Cultural”; Material didàctic de la UOC

 

 • Puigvert, Josep (22/02/2003) Article El centenari del figuerenc Alexandre Deulofeu permet recuperar de l’oblit aquest gran historiador; publicat al diari “El Punt” (en línia) www.deulofeu.org/index.php?pag=206  

 • Sala i Canadell, Ramon; Narcís Puigdevall i Diumé (1977) El romànic de l’Alta Garrotxa; Girona; Caixa d’Estalvis Provincial

 • Velasco González, María (2009) Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural. Cuadernos de turismo nº23 Universidad de Murcia; pàg. 250 disponible a  http://revistas.um.es/turismo/article/view/70121

 • VVAA (1982-2012): Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Direcció General de Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.

 

Webgrafia

 

 

      Un petit homenatge al gran Deulofeu

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now