Bibliografia i webgrafia

Bibliografia

 

 • Attardi, Oreste; Mateos Santos M.; Guillem Marca (2011) Modelo Batiscafo de Interacción preventiva para Productos Patrimoniales; (en línia) Miradas desde la copa; e-Revista de Comunicación y Patrimonio Cultural; nº3, Vic: Grupo de Investigación en Comunicación y Patrimonio. Universitat de Vic; pàg. 17-20 Disponible a: www.comunicacionpatrimonio.net [01/05/2012]

 • Avendaño, T.C. (2012) ¡Escanéame por favor! El País semanal; nº 1847;

 • Badia i Homs, Joan (1974, 1975, 1977)  Aportació a l’estudi del pre-romànic empordanès;  Revista de Girona, num: 66,72 i 78; Diputació de Girona

 • Badia i Homs, Joan (1981)  L’arquitectura medieval de l’Empordà Vol II A i B L’Empordà; Girona; Diputació de Girona;

 • Bango Torviso, I. G. (1989) Alta edad media. De la tradición hispanogoda al románico, Madrid; Sílex

 • Barral i Altet, X. (1999) L’arquitectura religiosa d’època preromànica i románica “Art de Catalunya. Arquitectura religiosa antiga i medieval”, Barcelona; Ed. L’Isard

 • Beck, L i T. Cable (1998) Interpretation for the 21st. Century- fifteen guiding Principle for Interpretating Nature and Culture. Champagne, IL.;  Sagamore Publishing

 • Coca, Xavier (2008) El sector públic i les seves institucions; “Institucions, empreses i entitats culturals. Els agents culturals”; Material didàctic de la UOC

 • Countryside Comission (1979b) Interpretive Planning. Advisory series nº9 citat a Morales Miranda, J. (2001) Guía práctica para la Interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante; Sevilla; Junta de Andalucía: Consejería de Cultura/ Tragsa

 • Custoja i Ripoll, Àngels; Narcís Blavi; Sebastà Delclòs (2002) 30 edificis religiosos romànics de l’Albera; Figueres; Albera Viva i Amics del Cap de Creus i l’Albera.

 • Deulofeu, A. (1961) L’Empordà, bressol de l’art romànic, Barcelona; Casa del llibre

 

 • Donaire, J.A. (2008)  Turisme Cultural. Entre l’experiència i el ritual, Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la;

 • Duliart, Marcel (1972) El arte románico en España; Barcelona; Editorial Juventud, S.A.

 • Durliat, Marcel (1973) El Rosselló Romànic; Barcdelona; Publicacions de l’Abadia de Montserrat

 • Espinosa, Antonio; Diana Guijarro (2005) La accesibilidad al patrimonio cultural; al “Curso Básico de Accesibilidad al Medio Físico” Alacant; Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana i el real Patronat sobre Discapacitat; abril de 2005; disponible a http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/docs/pdf/accesopatri.pdf

 • Folch i Guillèn, Ramon; (1988) Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans; Barcelona; Editorial Barcino

 • Fullana, Pere; Ayuso, Sílvia (2002) Turisme sostenible; Barcelona; Dep. de Mediambient de la Generalitat de Catalunya/Rubes Editorial, S.L.;

 • Lickorish, L; Jenkins, C. (2000) Una introducción al turismo; Madrid; Editorial Síntesis

 • Mateos, Santos m.; Guillem Marca; Oreste Attardi (2011) Sensibilizando el visitante: La Difusión Preventiva(en línia) Miradas desde la copa; e-Revista de Comunicación y Patrimonio Cultural; nº3, Vic: Grupo de Investigación en Comunicación y Patrimonio. Universitat de Vic; pàg. 8 Disponible a: www.comunicacionpatrimonio.net [01/05/2012]

 • Mateos, Santos M. (2011) Visitantes & Patrimonio Cultural. Tanto monta, monta tanto…; (en línia)  Miradas desde la copa; e-Revista de Comunicación y Patrimonio Cultural; nº3, Vic: Grupo de Investigación en Comunicación y Patrimonio. Universitat de Vic; pàg. 3 Disponible a: www.comunicacionpatrimonio.net [01/05/2012]

 • Mestres i Vila (2008) Reflexió final a “Institucions empreses i entitats culturals” Material didàctic de la UOC;

 • Milio Balanzá, Isabel (2004) Diseño y comercialización de productos turísticos locales y regionales,  Madrid, Thomson/Parainfo,

 • Morales Miranda, J. (2001) Guía práctica para la Interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante; Sevilla; Junta de Andalucía: Consejería de Cultura/ Tragsa; pàg. 226

 • Morales Miranda, J. (1999 i 2001) Los objetivos específicos de la interpretación. Boletín de Interpretación; Asociación Española de Interpretación

 • Moscardo, Gianna (1999), Making visitors mindful: Principles for creating sustainable visitor experiences through effective communication, Champaign; Illinois:  Sagamore Publishing

 • Pardo Rodriguez, Jordi (2008) Les noves formes del patrimoni cultural “Turisme Cultural”; Material didàctic de la UOC

 

 • Puigvert, Josep (22/02/2003) Article El centenari del figuerenc Alexandre Deulofeu permet recuperar de l’oblit aquest gran historiador; publicat al diari “El Punt” (en línia) www.deulofeu.org/index.php?pag=206  

 • Sala i Canadell, Ramon; Narcís Puigdevall i Diumé (1977) El romànic de l’Alta Garrotxa; Girona; Caixa d’Estalvis Provincial

 • Velasco González, María (2009) Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural. Cuadernos de turismo nº23 Universidad de Murcia; pàg. 250 disponible a  http://revistas.um.es/turismo/article/view/70121

 • VVAA (1982-2012): Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Direcció General de Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.

 

Webgrafia

 

 

      Un petit homenatge al gran Deulofeu