Sant Andreu de Sureda

Terme: Sant Andreu de Sureda (Rosselló)
Localització/accés: Dins de la població.

 

Característiques d’interès: Nau única amb transsepte sobresortint, capçalera triabsidial amb absidioles de semicercle ultrapassat. Porta més moderna però de gran bellesa.

 

Època: s. IX

 

Estil: Transició al romànic - romànic

 

Estat de conservació: Bo

 

Accions que caldria dur a terme:

Observant l’església podem apreciar tres etapes ajudant-nos pel parament dels murs que presenten tres tipus d’aparell segons es va pujant d’alçada. La part més baixa de l’època de transició al romànic està formada per còdols en “opus spicatum”, seguidament trobem una altra fase, construïda amb blocs petits de pedra i una tercera amb petits carreus més treballats.

La planta, de transició al romànic, te forma de creu llatina amb transsepte sobresortit i capçalera triabsidial. Els arcs torals estan sostinguts per unes altes columnes i tota la nau està coberta per volta de canó exceptuant l’absis i les absidioles que estan coberts per volta de quart d’esfera. Els capitells són llisos exceptuant els que sostenen l’arc triomfal que són esculpits.

La porta principal, a l’oest, està coronada per un arc sobre un timpà amb una creu grega esculpida i una llinda del s. XI de gran bellesa molt semblant a la de Sant Genís les Fonts. En aquesta es representa Crist en majestat rodejat per dos àngels, dos serafins i quatre apòstols. Més amunt de la porta trobem 2 carreus esculpits en relleu representant diferents animals. A la mateixa façana es pot apreciar una finestra del s. XI esculpida, de gran bellesa sota la qual estan representats els evangelistes Marc i Lluc en les figures del lleó i el bou a més a més de dos àngels i dos serafins. 

De l’antic claustre només resten alguns capitells en marbre blanc de Ceret repartits pel mateix temple i algunes esglésies de la zona com Santa Coloma de Cabanes.
 

      Un petit homenatge al gran Deulofeu